20150330

Poblado de Hifrensa

Arquitectura: Antoni Bonet i Castellana
Lugar: l'Hospitalet del l'Infant